Lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 4/2024 giảm tại một vài kỳ hạn

So với tháng trước, khung lãi suất huy động vốn của ngân hàng Vietcombank được điều chỉnh giảm 0,1 điểm % ở một vài kỳ hạn. Theo đó, phạm vi lãi suất dành cho hình thức gửi truyền thống được triển khai trong khoảng 1,6 - 4,7%/năm, lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Vietcombank áp dụng cho hình thức gửi tại quầy

Theo ghi nhận mới nhất, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) đã điều chỉnh khung lãi suất huy động vốn xuống khoảng 1,6 - 4,7%/năm, lãi cuối kỳ.

Nguồn: Vietcombank.

Chi tiết, đối với kỳ hạn 1 - 2 tháng, lãi suất ngân hàng Vietcombank được ấn định ở mức 1,6%/năm. Trong khi, kỳ hạn 3 năm được triển khai lãi suất cao hơn là 1,9%/năm.

Các tài khoản tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng đang được ấn định lãi suất là 2,9%/năm. Riêng tại kỳ hạn 12 tháng, Vietcombank niêm yết lãi suất huy động vốn là 4,6%/năm.

Tại những kỳ hạn dài hơn từ 24 tháng đến 60 tháng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất ngân hàng ở mức ưu đãi nhất là 4,7%/năm.

Trong trường hợp, khách hàng gửi tiền dưới kỳ hạn 1 tháng sẽ được hưởng lãi suất chỉ 0,2%/năm. Lãi suất thấp hơn ở mức 0,1%/năm sẽ được áp dụng cho các tài khoản tiền gửi không kỳ hạn.

Kỳ hạn VND
Không kỳ hạn 0,10%
7 ngày 0,20%
14 ngày 0,20%
1 tháng 1,60%
2 tháng 1,60%
3 tháng 1,90%
6 tháng 2,90%
9 tháng 2,90%
12 tháng 4,60%
24 tháng 4,70%
36 tháng 4,70%
48 tháng 4,70%
60 tháng 4,70%

Nguồn: Vietcombank

Lãi suất tiền gửi trực tuyến tại ngân hàng Vietcombank

Qua khảo sát, khung lãi suất tiền gửi áp dụng cho hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến dao động trong khoảng 1,6 - 4,7%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ. So với tháng trước, biểu lãi suất đã giảm tại một vài kỳ hạn.

Cụ thể, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất là 1,6%/năm và 1,9%/năm khi gửi tiết kiệm tại các kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng.

Tại các kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, lãi suất tiết kiệm được niêm yết ở chung mức 2,9%/năm.

4,6%/năm là lãi suất huy động vốn được niêm yết cho kỳ hạn 12 tháng.

Mức lãi suất ưu đãi nhất áp dụng cho hình thức gửi online là 4,7%/năm, triển khai riêng đối với kỳ hạn 24 tháng.

Các khoản tiết kiệm trực tuyến có kỳ hạn dưới 1 tháng sẽ được áp dụng lãi suất thấp chỉ 0,2%/năm.

Kỳ hạn VND
14 ngày 0,20%
1 tháng 1,60%
3 tháng 1,90%
6 tháng 2,90%
9 tháng 2,90%
12 tháng 4,60%
24 tháng 4,70%

Nguồn: Vietcombank

Thanh Hạ

https://vietnambiz.vn/lai-suat-ngan-hang-vietcombank-thang-42024-giam-tai-mot-vai-ky-han-202442192322274.htm