Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tháng 2/2024: Tiếp tục ổn định

Ngân hàng CBBank không có điều chỉnh mới trong tháng 2, phạm vi lãi suất duy trì trong khoảng 4,1 - 5,4%/ năm, kỳ hạn 1 - 60 tháng, nhận lãi cuối kỳ. Lãi suất tiền gửi VND tại Ngân hàng Xây Dựng vẫn ổn định ở mức 5,1%/ năm, trong khi đó, các kỳ hạn từ 7 tháng đến 11 tháng có mức lãi suất tiền gửi ổn định ở mức 5,1%/ năm. Ngân hàng Xây Dựng kỳ hạn từ 13 tháng đến 60 tháng có cùng mức lãi là 5,4%/ năm, cao nhất dành cho tiền gửi tại quầy. Ngoài ra, các phương thức lĩnh lãi khác được ngân hàng triển khai trong tháng này.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/lai-suat-ngan-hang-xay-dung-cbbank-thang-22024-tiep-tuc-on-dinh-202422141740693.htm

7 Likes