Làm gì khi rảnh rỗi

Làm gì khi thị trường chứng khoán giảm điểm nhỉ?
Một là ngồi chơi, đọc báo cáo tài chính, tin tức, thể dục thể thao…
Hai là giao dịch hàng hóa… (mua/bán đều có lời)
Tất cả sản phẩm đều là những vật sử dụng hằng ngày quanh ta, tăng hay giảm đều do nhu cầu đời sống quanh ta mà ra.
Đầu tháng tư đến hôm nay gần hết tháng mà giá từ 520 ->661.
Và hôm nay 27/4 giá đã lên 661 và thị trường có xu hướng tăng tiếp diễn.
Nói suôn không bằng dẫn chứng
Có ae nào cùng khẩu vị thị trường hàng hóa không nhỉ, giao lưu tí nào.