Lạm phát các quốc gia thế giới đang ở mức nào?

, , , , ,

95 quốc gia - gồm cả nước phát triển và đang phát triển - được dự báo sẽ có mức lạm phát từ 5-10%. Trong khi đó, khoảng 80 nước được dự báo có lạm phát ở mức 5% trở xuống và Việt Nam năm trong nhóm này. IMF dự báo lạm phát của Việt Nam là 3,7% trong năm 2022 và tăng lên 3,9% vào năm sau. Từ năm 2024, tỷ lệ này giảm xuống khoảng 3,5%.