Lạm phát tháng 1 tại Mỹ tăng vượt dự báo, con đường cắt giảm lãi suất của Fed xa dần?

Chỉ số giá tiêu dùng ( CPI ) của Mỹ trong tháng 1 tăng 0,3% so với tháng 12/ 2023, cao hơn một chút so với mức tăng 0,2% của tháng 12. Tỷ lệ lạm phát cùng kỳ hàng năm giảm xuống 3,1% từ mức 3,4% của tháng trước. CPI lõi, trừ giá thực phẩm và năng lượng, tăng 0,4% trong tháng 1 và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng dự báo lần lượt là 0,3% và 3,7%. Giá nhà ở, chiếm khoảng 1/3 tỷ trọng của CPI, tăng 0,6% trong tháng 1 và 6% so với cùng kỳ năm trước. Giá năng lượng giảm 0,9%, phần lớn là do giá xăng giảm 3,3%.
Dữ liệu lạm phát được công bố khi các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ( Fed ) tìm cách cân bằng chính sách tiền tệ một cách hợp lý vào năm 2024.
Các nhà hoạch định chính sách lại tỏ ra thận trọng và tập trung vào các dữ liệu quan trọng để ra quyết định.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/lam-phat-thang-1-tai-my-tang-vuot-du-bao-con-duong-cat-giam-lai-suat-cua-fed-xa-dan-188240213214730898.chn

5 Likes