Làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng, thực hiện quy hoạch Thủ đô

Hội thảo "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng và thực hiện Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050" đã diễn ra vào ngày 21/ 11 với sự tham dự của nhiều chuyên gia, nhà khoa học và đại diện từ các địa phương và doanh nghiệp. Hội thảo được tổ chức bởi Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Tạp chí Cộng sản để khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác lập Quy hoạch Thủ đô và cụ thể hóa các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hội thảo cũng góp phần tuyên truyền tạo sự thống nhất giúp các cấp, ngành, cán bộ, công chức, viên chức, người dân trên địa bàn Thủ đô hiểu, nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác lập Quy hoạch Thủ đô trong phát triển kinh tế - xã hội Thành phố và huy động sự tham gia góp ý của các tổ chức chính trị - xã hội, hội nghề nghiệp, nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu vào công tác lập Quy hoạch Thủ đô.

Thông tin chi tiết: https://congthuong.vn/lam-ro-nhung-van-de-ly-luan-va-thuc-tien-trong-xay-dung-thuc-hien-quy-hoach-thu-do-287025.html