Lần đầu tiên sau 10 năm, số thu thuế thu nhập cá nhân sụt giảm

Thuế thu nhập cá nhân tăng trưởng âm so với cùng kỳ 2022 do kinh tế khó khăn và thu nhập người làm công ăn lương giảm. Số thu thuế thu nhập cá nhân trong 9 tháng năm 2023 đạt 121.200 tỷ đồng, thấp hơn 7.200 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tương đương mức giảm 6%. Đây là năm đầu tiên trong 10 năm qua, số thu thuế thu nhập cá nhân trong 3 quý của năm tăng trưởng âm. Tuy nhiên, số thu của 9 tháng vẫn gần bằng với số thu của cả năm 2021. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, không chỉ thuế thu nhập cá nhân mà nhiều nguồn thu ngân sách khác như thu từ nhà đất, thu từ xuất nhập khẩu cũng sụt giảm.

Thông tin chi tiết: https://doanhnghieptiepthi.vn/lan-dau-tien-sau-10-nam-so-thu-thue-thu-nhap-ca-nhan-sut-giam-161231121110155054.htm