Làn sóng sa thải nhân sự tràn đến nhiều doanh nghiệp

Các doanh nghiệp công nghệ đang sa thải hàng nghìn nhân viên để tập trung vào các ngành đạt mức tăng trưởng cao sau đại dịch COVID - 19. Cisco đang lập kế hoạch tái cơ cấu hoạt động kinh doanh, trong đó sa thải hàng nghìn nhân viên để tập trung vào các ngành đạt mức tăng trưởng cao. Hiện nay, Cisco có 84.900 lao động và đang tính toán tổng lượng nhân viên bị sa thải. Vấn đề cắt giảm việc làm ở các doanh nghiệp công nghệ lên tới đỉnh điểm vào năm 2023 khi có 260.000 người mất việc. Các công ty công nghệ vẫn tiếp tục tuyển người nhằm phát triển công cụ trí tuệ nhân tạo ( AI ).

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/lan-song-sa-thai-nhan-su-tran-den-nhieu-doanh-nghiep-18824021212283423.chn

5 Likes