Lãnh đạo Bamboo Capital: Tạm ngưng hoạt động M&A, duy trì nguồn tiền dự trữ để tồn tại trong bối cảnh khó khăn

Bamboo Capital ( Mã: BCG ) đã tổ chức hội thảo gặp gỡ nhà đầu tư tại Hà Nội vào ngày 17/ 11/ 2023, nhìn nhận bối cảnh kinh doanh quý III vừa qua đã tốt hơn so với hai quý đầu năm, tuy nhiên vẫn hết sức khó khăn. BCG ghi nhận doanh thu thuần gần 2.834 tỷ đồng, lãi sau tuế gần 185 tỷ, lần lượt giảm 14% và 79% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này mới giúp công ty đạt gần 41% kế hoạch doanh thu và gần 29% chỉ tiêu lợi nhuận. BCG cũng sẽ chủ động trả các khoản nợ trước hạn, tái cơ cấu khoản nợ trong nước sang nước ngoài và ưu tiên huy động vốn chủ sở hữu thay vì tập trung nhiều vào các công cụ nợ như trước đây. BCG cũng sẽ tìm cách gia hạn hoặc tất toán trước hạn đối với một số trái phiếu trong quý IV, đồng thời sẽ tìm kiếm đối tác cùng hợp tác thực hiện dự án.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/lanh-dao-bamboo-capital-tam-ngung-hoat-dong-ma-duy-tri-nguon-tien-du-tru-de-ton-tai-trong-boi-canh-kho-khan-2023112115456143.htm