Lãnh đạo mua bán cổ phiếu: Lệch chiều bên bán

, , , , , , ,

Trong tuần từ ngày 13 - 17/11/ 2023, mặc dù thị trường chứng khoán đang có xu hướng hồi phục tích cực, lãnh đạo và người thân vẫn đăng ký bán ra. CTCP Tratimex P & L đã bán thành công 4.2 triệu cp Cảng Đoạn Xá để giải quyết nhu cầu tài chính. Vợ Phó Chủ tịch Nguyễn Đỗ Lăng đã bán gần 1 triệu cp CSC. Tổ chức liên quan Tổng Giám đốc không mua hết 6 triệu cp IDC như đăng ký. Tân Bách Việt đã mua được hơn 4 triệu cp trong số 6 triệu cp đăng ký của Tổng Công ty IDICO.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/11/lanh-dao-mua-ban-co-phieu-lech-chieu-ben-ban-739-1123439.htm