Lãnh đạo SeABank đăng ký bán ra hơn 29 triệu cổ phiếu

Trong ngày 17/ 11,7 lãnh đạo của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á ( SeABank ) đã đăng ký bán hơn 29 triệu cổ phiếu SSB với mục đích cơ cấu tài chính cá nhân. Các lãnh đạo này sẽ chỉ nắm giữ chưa tới 0,1% cổ phiếu và tỷ lệ nắm giữ của họ đều giảm xuống dưới 0,1%. Tổng hợp các lãnh đạo đã đăng ký bán cổ phiếu SeABank. Sau giao dịch, cả 7 lãnh đạo này sẽ thu về khoảng 657,5 tỷ đồng. Cổ phiếu SSB đã có xu hướng giảm từ cuối tháng 8 đến nay.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/lanh-dao-seabank-dang-ky-ban-ra-hon-29-trieu-co-phieu-20231120101438624.htm