Lào tăng xuất khẩu trăm nghìn tấn loại mặt hạt này sang Việt Nam - là mặt hàng giá trị ngày càng tăng, VN nhập khẩu top 5 toàn cầu

Sản lượng ngô của Việt Nam tăng gấp 9 lần so với quốc gia láng giềng, Brazil là thị trường lớn nhất cung cấp ngô cho Việt Nam trong năm 2023 với hơn 4,23 triệu tấn, tăng mạnh 194,9% về lượng và tăng 157,8% kim ngạch so với năm 2022. Tuy nhiên, sản lượng ngô của Việt Nam và Lào lại ghi nhận sự chênh lệch lớn, với Lào chiếm tỷ trọng rất nhỏ về cả lượng lẫn kim ngạch. Việt Nam là một trong hai quốc gia có khối lượng nhập khẩu ngô tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á và cũng nhà nhập khẩu ngô lớn nhất trong khu vực kể từ niên vụ 2018/19. Năm 2022, sản lượng ngô đạt 4,41 triệu tấn, giảm 0,8% so với năm trước.

Thông tin chi tiết: https://markettimes.vn/lao-tang-xuat-khau-tram-nghin-tan-loai-mat-hat-nay-sang-viet-nam-la-mat-hang-gia-tri-ngay-cang-tang-vn-nhap-khau-top-5-toan-cau-51365.html

8 Likes