Las

Mn cho hỏi, ai biết trả lời giúp mình với. Tại sao Las lại là cp hưởng lợi nhiều nhất từ chính sách thuế gtgt vậy? Có phải là do được khấu trừ thuế nguyên liệu đầu vào? Và las có ưu điểm gì hơn so với các cp cùng nghành phân bón ko ?

1 Likes

cái này ko phải chỉ cổ phiếu mà bản thân hiệu quả SXKD của LAS và nhiều doanh nghiệp phân bón khác đều được hưởng lợi

1 Likes

Cơ bản có 03 hình thức thuế GTGT là: Không chịu thuế, thuế 0% và Thuế 5 - 10%. Luật thuế 71 hiện tại quy định phân bón Không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Không chịu thuế đồng nghĩa với việc doanh nghiệp không được khấu trừ thuế trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí sản xuất tăng dẫn đến giá sản phẩm phân bón trong nước cũng phải tăng. Trong khi đó thì phân bón nhập khẩu không phải mất chi phí sản xuất, nên giá thành sẽ rẻ hơn phân bón trong nước (do ko phải chịu thuế GTGT), dẫn đến giá bán rẻ hơn và khả năng cạnh tranh cao hơn

2 Likes

Không hiểu chỗ khấu trừ trong hđsxkd cho lắm. Bác giải thích cho e dễ hiểu hơn chút đc ko? Khi không chịu thuế thì chi phí sx phải rẻ đi-> giá rẻ đi -> bán nhiều hàng hơn chứ nhỉ?

Ngược lại bạn à, trường hợp bạn nói là chịu thuế 0%, còn theo luật thuế 71 thì phân bón “không thuộc đối tượng chịu thuế”. Ví dụ: Bạn sản xuất ra 1 tấn phân bón bạn phải tốn 6 triệu (tiền nguyên vật liệu, tiền vận hành, tiền này kia), và giá bán là 10 triệu. Khi đó có 3 trường hợp: (1) Thuộc đối tượng chịu thuế 0% thì 10 triệu kia không phải mất thuế GTGT, và 6 triệu tiền sản xuất bạn được khấu trừ thuế =====> chi phí sản xuất giảm ===> giá bán sản phẩm giảm. (2) Không thuộc đối tượng chịu thuế thì 10 triệu kia bạn cũng ko mất thuế, nhưng 6 triệu tiền sản xuất bạn ko dc khấu trừ thuế ====> chi phí sản xuất ko được giảm ====> phải tăng giá bán hoặc giữ giá để bù vào. Hệ quả của việc này là phân bón trong nước tuy cùng chất lượng nhưng giá lại cao hơn phân bón nhập khẩu (vì bọn nhập khẩu ko mất thuế GTGT, ko mất chi phí sản xuất) ===> cạnh tranh kém hơn ===> doanh nghiệp sx trong nước thiệt hơn

1 Likes

Thanks bạn ! đã hiểu r

Có tin quốc hội kì tháng 10-11 sẽ thông qua luật này, không biết có đúng ko nhỉ?

Mong là ko lâu như vậy bạn à. Đúng ra luật sửa đổi luật thuế 71 dc đem ra xem xét ở kỳ họp cuối quốc hội 14 cơ. Nhưng ko hiểu sao lại ko dc cho vào ctrinh nghị sự và phải để sáng khoá 15. Mong là vào mấy kì họp đầu là thông qua luôn

Mua được không bác?

chuẩn bị làm vòng nữa