LDG: Sau khi “bán hụt”, Chủ tịch LDG lại sắp nhận thêm cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG sẽ phát hành cổ phiếu ESOP với giá 0 đồng cho lãnh đạo và người lao động công ty, với nguồn vốn từ lợi nhuận chưa phân phối. Sau một năm, người nhận cổ phiếu có thể bán 30% cổ phiếu ra công chúng. Giá trị cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP vượt quá lợi nhuận 3 năm gần nhất của công ty. Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư LDG - ông Nguyễn Khánh Hưng - dự kiến sẽ nhận thêm cổ phiếu từ chương trình phát hành ESOP. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế giao dịch 1 năm và người lao động được phép bán 30% lượng cổ phiếu nhận về. Sau phiên giao dịch bất thành giữa tháng 8/2023, cổ phiếu LDG của công ty liên tục lao dốc.

Thông tin chi tiết: https://markettimes.vn/sau-khi-ban-hut-chu-tich-ldg-lai-sap-nhan-them-co-phieu-47594.html