Lên tàu HQC chiều Tím

Lại sắp có game phát hành 10.000 đ/cổ; công ty kiểm toán định giá 9.140 đ/cổ…trong khi hiện HQC giá 4.630

Vậy giờ phải làm sao để phát hành thành công đây?

Đẩy giá lên ạ

bắt đầu nở rộ trào lưu NOXH nhé :point_up:

https://nguoiquansat.vn/doanh-nghiep-cua-chu-tich-kbc-dang-thanh-tam-khoi-cong-du-an-nha-o-xa-hoi-1-594-ty-dong-tai-kcn-trang-due-79420.html

@TieuLongNu @lao_ba :white_check_mark:

1 Likes

tuần này HQC tt xong cục còn lại bắt đầu rít nhé

dự án NQXH vừa thông báo mở bán , đầu cơ nó xếp hàng nối dài để tranh nhao suất mua

cung khan hiếm NOXH mà cầu thì xếp hàng để mua ???

1 Likes

Múc Hqc là giầu

đánh cổ Đất có 2 lựa chọn

  • DIG mã đầu cơ giá cao nhất hút tiền mạnh nhất
  • HQC mã đầu cơ trùm NOXH giá thấp nhất và hút tiền mạnh nhất

ITC cổ bds cơ bản nhất

HQC hành Trình 6.x 7.x

1 Likes

Hôm nay không quá mạnh nhỉ

game phát hành 10.000 đ/cổ; công ty kiểm toán định giá 9.140 đ/cổ…trong khi hiện HQC giá 4.630

Vậy giờ phải làm sao để phát hành thành công đây?

HQC khi đã chạy sẽ tiết cung mấy phiên là bình thường

1 Likes
1 Likes

NO XH trùm HQC thứ 2 sẽ ko có DN nào thứ 1 :sunglasses:

Con này mà nhờ A7 lái thì lên mặt trăng