Lên tàu HQC chiều Tím

2 Likes
2 Likes

HQC tiềm năng giá rẻ nhất nhóm bds

HQC quanh giá 4 “ món quà của Thượng Đế “ :innocent:

1 Likes

Cắt HQC sau khi lõm 10%, hơi ngại mã này

1 Likes

Lại hô mã khác nữa hả ? :roll_eyes:

https://vietstock.vn/2022/06/dhdcd-hqc-lai-quy-2-khoang-10-ty-dong-loi-nhuan-roi-vao-quy-4-737-973854.htm

1 Likes

Đợi BC có kiểm toán chứ cty nó vẽthì ko pít ntn đâu…

1 Likes

HQC dư mua có 5 trẹo hết cmn hàng ngoài :grin:

1 Likes

Hàng bác quá chất, sóng thần bds đến sớm chăng

Ngon bổ rẻ

Ông HQC này chuyên nhà ở xã hội mà có liên kết với ngân hàng lớn nên cũng mạnh lắm , nhưng ko hiểu sao cổ phiếu vẫn ì ạch mặc dù quỹ đất toàn khu ngon - rộng

1 Likes

Tàu mới khởi động cho hành trình về mệnh

1 Likes
1 Likes

Bác pr thì lại rén rồi

https://vietstock.vn/2022/06/dhdcd-hqc-lai-quy-2-khoang-10-ty-dong-loi-nhuan-roi-vao-quy-4-737-973854.htm

1 Likes

HQC đang lấy hàng cho trận đánh Nhớn :innocent:

Hàng Chất HQC :innocent:

1 Likes

TT đang định giá thâp e nó, hqc phải xứng tầm 20k mới là đúng

1 Likes