Lệnh bán ào ạt làm VNI bị đơ ko thể hoạt động

Lại bị đơ do lệnh bán đổ ra ào ạt.