Libya: “Tay chơi lớn” quay trở lại

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya ( NOC ) đã công bố vòng cấp phép khai thác dầu đầu tiên kể từ năm 2005 để tăng sản lượng và thu hút đầu tư vào lưu vực Sirte, Murzuq và Ghadames. Vòng cấp phép này được đặt nền móng vào năm 2024 để tái thiết lập vị thế của NOC như một thành viên quan trọng trên thị trường dầu mỏ toàn cầu. NOC đã mở cửa cho khu vực tư nhân Libya, khuyến khích đấu thầu phát triển các mỏ cận biên thông qua cả hợp đồng dịch vụ và hợp đồng chia sản phẩm dầu khí.

Thông tin chi tiết: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/libya-tay-choi-lon-quay-tro-lai-699776.html