Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần này (từ 20-24/11): BMP trả cổ tức tới 65%

,

Trong tuần từ 20 - 24/ 11, có 19 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó BMP trả cổ tức cao nhất với tỷ lệ 65%, trong khi LLM trả thấp nhất với 1%. Danh sách 19 doanh nghiệp sẽ chia cổ tức bằng tiền trong tuần này bao gồm STTMã CKSàn Ngày GDKHQ Ngày ĐKCCN Ngày thực hiện Tỷ lệ, Nội dung sự kiện và tỷ lệ trả cổ tức.

Thông tin chi tiết: https://bnews.vn/lich-chot-quyen-tra-co-tuc-bang-tien-tuan-nay-tu-20-24-11-bmp-tra-co-tuc-toi-65/315507.html