Liên danh Licogi - PECC2 trúng gói thầu 535,56 tỷ đồng của EVN!

Liên danh Công ty CP Cơ khí Đông Anh Licogi - Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 2 (gọi tắt là Liên danh Licogi - PECC2) vừa trúng Gói thầu số 13 (XL03-QT1) Thiết kế bản vẽ thi công - chế tạo và lắp đặt kết cấu thép mái kho than và tường lưới chắn gió kho than với giá 535,56 tỷ đồng.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu có dự toán 535,8 tỷ đồng, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm Chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án 2 mời thầu. Nguồn vốn thực hiện từ vốn của EVN và vốn vay thương mại trong nước.

Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ. Loại hợp đồng kết hợp (hợp đồng trọn gói đối với phần thiết kế và hợp đồng theo đơn giá cố định đối với phần còn lại). Thời gian thực hiện hợp đồng là 15 tháng.

Có LIG không cự