Liệu cổ phiếu ngân hàng có tạo đáy

Hàng loạt cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng đua nhau tăng trần như VIB, STB , LPB, TCB… Bên cạnh đó, các cổ phiếu MBB tăng 6%, SHB tăng 5%, VPB tăng 5%… Nhóm cổ phiếu này sau thời gian giảm mạnh đã dần tạo đáy.

Bên cạnh đó, các ngân hàng MBB, OCB, MSB, HDB có kế hoạch chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ khoảng 20% -25% để tăng vốn điều lệ trong năm 2022. MBB dự kiến tăng vốn điều lệ trên 45.000 tỷ đồng trong năm 2022. MSB sẽ trình thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ.

Theo đó, sau khi tăng vốn, các ngân hàng sẽ đi ngang và suy yếu trong khoảng thời gian 2 năm. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, cổ phiếu ngân hàng sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2022. Định giá cổ phiếu ngân hàng vẫn ở mức hấp dẫn với PE trung bình 16 và P/BV 2.1. Các nhóm cổ phiếu BID, CTG, MBB, OCB, TCB, VPB, LPB, STB, HDB… dự báo sẽ là những mã hàng nổi bật nhất trong ngành. Trong đó sự kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ tăng trưởng trung bình từ 20 - 30% dựa vào dự phóng kết quả kinh doanh năm 2022.

Dự báo cho cả năm, nhiều đơn vị đều đánh giá lợi nhuận toàn ngành vẫn tăng trưởng tích cực nhưng sẽ có mức độ phân hóa rõ rệt. Theo đó, tiềm năng tăng trưởng thuộc về nhóm ngân hàng tư nhân tiếp tục hạ được chi phí vốn.