Liều lĩnh

liều

Đánh xóc đĩa thôi, chẵn lẻ hay sấp ngửa