Liệu vnindex có vượt được 1300?

, , , , , ,

uploading…


:star2: Khi Nào VNINDEX Vượt 1300? :star2:

VNINDEX hiện vẫn đang giao dịch quanh trục cơ sở. Chú ý vùng 1278 - nếu mất vùng này, xu hướng tăng ngắn hạn có thể bị phá vỡ, có khả năng sẽ về mức 125x. Hãy theo dõi sát sao và điều chỉnh chiến lược đầu tư của bạn cho phù hợp.

#ChứngKhoán #VNINDEX #ĐầuTư #ThịTrườngChứngKhoán #XuHướngTăng #GiaoDịch #PhânTíchKỹThuật #ĐầuTưThôngMinh #KinhDoanh