LIG (Licogi13) sẽ trở thành L14 thứ 2 trước thông tin lợi nhuận Quý IV tăng đột biến, ai mà bắt được đáy thì T+3 lại ăn đậm thôi

IG (Licogi13) mạnh quá mà vẫn ko chịu nổi áp lực, ai mà bắt được đáy thì T+3 lại ăn đậm thôi