Livestream 12.09: Nhận định thị trường - Hỏi đáp cổ phiếu

Mời Anh/Chị xem livestream để nhận thông tin khuyến nghị về kịch bản tiếp theo cho thị trường và đặt câu hỏi về các mã cổ phiếu Anh/Chị đang quan tâm nhé.

:point_right: Mời Anh/Chị xem livestream, đặt câu hỏi về các mã cổ phiếu Anh/Chị quan tâm tại : https://youtu.be/7CMWgAp0edU

:+1: Về team #Thaisoninvestment để không phải Đu đỉnh - Bán đáy. Bạn sẽ được khuyến nghị và có chiến lược, nguyên tác giao dịch rõ ràng, thông minh.
#Thaisoninvestment #tamlyhanhvi #daututhongminh