Livestream Đầu tư chứng khoán cùng LCTV

Livestream ngày 30/6: DPM - chọn hàng trong Q2

3 Likes

Dpm mbb ocb ilb xúc

2 Likes

ILB nay khỏe nhỉ

ndn okie kg bac

hay quá

2 đỉnh đảo chiều đâu rồi bác???
Chiên da đoán đỉnh, giờ lại hô xúc à =))

vẫn nghi án 2 đỉnh đảo chiều, hành động thận trọng ko đua vào hàng nóng , xúc hàng tích lũy tăng trưởng giash ợp lý

Lên

Xin bác LCTV cho nhận định về BMC, có mua được giá 15,x không ạ.
Xin cảm ơn

Mình chưa nghien cứu mã này