LLM: Sắp bàn giao 4 module thiết bị điện phân cho Thyssen Krupp

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam ( Lilama ) đã hoàn thành 4 module đầu tiên trong hợp đồng 110 thiết bị module điện phân cho nhà máy sản xuất Hydrogen xanh của Thyssen Krupp ( CHLB Đức ). Mỗi module có chiều dài 55m, rộng 5m, cao 8m, trọng lượng khoảng 200 tấn và được kết nối với hàng nghìn thiết bị. Các module có độ chính xác cao, sai số nhỏ, dung sai luôn luôn dưới 2mm và mất trung bình khoảng 70 ngày để hoàn thành một module từ khi gia công, chế tạo đến tổ hợp hoàn chỉnh. Dự án bắt đầu triển khai thi công từ giữa tháng 12/2022 và được thực hiện đồng thời tại 2 xưởng. Sau khi hoàn thành, lô hàng 4 module đầu tiên đã cơ bản hoàn thiện công tác thi công để nghiệm thu. Toàn bộ 110 module sẽ được bàn giao cho tổng thầu Thyssen Krupp vào tháng 8/2025.

Thông tin chi tiết: https://baoxaydung.com.vn/lilama-sap-ban-giao-4-module-thiet-bi-dien-phan-cho-thyssen-krupp-364765.html