Lộ diện ngân hàng có lợi nhuận tăng mạnh nhất quý 2/2022

, , , , , , , ,

Trong 17 ngân hàng Việt báo lãi quý 2/2022 tăng trưởng dương, có một ngân hàng ghi nhận lợi nhuận cao gấp 3 lần so với cùng kỳ. Trong thời gian gần đây, nhà băng này cũng có nhiều thay đổi mang tính “bước ngoặt”.


Theo thống kê từ báo cáo tài chính của 27 ngân hàng, bức tranh kết quả kinh doanh quý 2/2022 có sự phân hóa mạnh khi 17 nhà băng tăng trưởng dương và 10 nhà băng còn lại tăng trưởng âm so với cùng kỳ.

Eximbank là ngân hàng có mức tăng trưởng cao nhất trong quý 2 vừa qua khi báo lãi trước thuế đạt 1.094 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ. Có 2 nguyên nhân chính tạo nên kết quả ấn tượng này là hoạt động kinh doanh cốt lõi khả quan và kiểm soát chi phí hoạt động chặt chẽ hơn.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần quý 2 của Eximbank đạt 1.418 tỷ, tăng 44% so với cùng kỳ, được thúc đẩy bởi tăng trưởng tín dụng tốt (8,6%), chi phí lãi được tối ưu. Các khoản trả lãi tiền gửi, trả lãi tiền vay trong quý 2/2022 ở mức 1.525 tỷ đồng, giảm 8,5% so với quý 2/2021.

Các mảng kinh doanh khác cũng có kết quả khả quan. Trong đó, lãi từ hoạt động dịch vụ tăng tới 46,6% lên 124 tỷ. Lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 16,2%, đạt 119 tỷ. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư có lãi thuần 89 tỷ đồng, gấp 13 lần mức cùng kỳ. Lãi từ hoạt động khác đạt 272 tỷ, gấp 4 lần cùng kỳ.

Theo đó, tổng thu nhập hoạt động quý 2 của nhà băng này đạt 2.022 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ. Trong khi chi phí hoạt động tăng nhẹ 2,8% lên 799 tỷ đồng. Chi lương và phụ cấp cho nhân viên trong quý 2/2022 của Eximbank giảm đáng kể so với cùng kỳ (giảm 10,5% xuống 414 tỷ đồng).

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 1.902 tỷ đồng, tăng 243% so với cùng kỳ, là mức tăng trưởng cao nhất trong hệ thống.

Theo Thu Thuỷ - CafeF

image
tranh hài vãi

1 Likes

ngon

1 Likes

thế mà nay cổ vẫn lẹt đẹt các ngân hàng khác thì phi mã :<