Loạt 'ông lớn' bất động sản đình đám sạch nợ trái phiếu trong năm 2023

Trong năm 2023, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã sắp xếp dòng tiền và tích cực trả nợ trái phiếu như kế hoạch đã đặt ra trước đó. Bất động sản Phát Đạt đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu PDRH2123010 ( Mã PDR12101 ) với giá trị 421,2 tỷ đồng và 37,5 tỷ đồng để tất toán toàn bộ lô trái phiếu PDRH2224001 ( mã PDR12204 ) với giá trị 300 tỷ đồng. Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản LC đã mua lại lô trái phiếu LCLCH2124001 với giá trị 500 tỷ đồng và tiếp tục mua lại lô trái phiếu này với giá trị 500 tỷ đồng. Bất động sản Nice Star đã mua lại trước hạn toàn bộ 1.500 tỷ đồng lô trái phiếu 4 năm với lãi suất 12,5%/ năm sớm 2 năm so với kế hoạch phát hành.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/loat-ong-lon-bat-dong-san-dinh-dam-sach-no-trai-phieu-trong-nam-2023-188240211182117198.chn

7 Likes