Lời Hẹn Ước Năm Xưa

Nào là hứa hẹn nắm tay dìu nhau đến ngàn chín, hai ngàn, nào là bung nóc, nào là cùng nhau lên đỉnh,cớ sao giờ lại nhanh quên, cớ sao giờ lại ngoảnh đầu về quá khứ ngóng tìm hoài ngàn mốt ngàn hai, có phải lúc mới yêu thì một trời mơ mộng, còn khi đã cùng nằm sàn la liệt tỏ tường những ngày qua thì lời hứa kia đã gió thoảng mây bay! :joy::joy:

2 Likes

lâu nay mất tích thế cụ. bán hết dah trên đỉnh chưa :sweat_smile:

2 Likes

Haha, có tuổi rồi khó đạt đỉnh bác ơi😅! Qua tết giờ lo tập trung vào công việc chính bác, bác oánh chứng thế nào rồi, vẫn êm chứ!?

1 Likes

Hello bro,

Bác vẫn khỏe và công việc chính tốt chứ?

Lâu rồi mới thấy bác post pic. :beer: :beer: :beer:

1 Likes

Chào bác! cảm ơn lời hỏi thăm của bác! mình vẫn khỏe và công việc thuận lợi! Nhìn bác đưa ly bia thế kia chắc khỏe và nhậu đều đều ha​:sweat_smile::beer::beer::beer: dz…ô…ô! Công việc bác năm nay chắc cũng tốt chứ!?