Lợi nhuận BIG năm 2023 tăng hơn 10 lần, tập trung mở rộng chuỗi khách sạn BIG HOTEL trên toàn quốc

Công ty CP Big Invest Group ( UPCoM: BIG ) đã đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2023 với lợi nhuận tăng hơn 10 lần so với năm trước nhờ tối ưu hóa hoạt động kinh doanh bất động sản. Mảng thương mại chiếm 80% tổng doanh thu, còn lại là các hoạt động khác như cho thuê văn phòng, bán bất động sản và hoạt động tài chính. Tuy nhiên, trong năm 2023, doanh thu BIG còn có thêm mảng bất động sản dịch vụ ( chuỗi khách sạn BIG HOTEL ), đóng góp khoảng 20% trong tổng doanh thu 2023. Chủ tịch HĐQT BIG, ông Võ Phi Nhật Huy, cho biết rằng doanh nghiệp đã tích cực tìm hướng cải thiện hoạt động, cắt giảm chi phí và tìm cách tăng dòng tiền lưu thông.

Thông tin chi tiết: https://fili.vn/2024/02/loi-nhuan-big-nam-2023-tang-hon-10-lan-tap-trung-mo-rong-chuoi-khach-san-big-hotel-tren-toan-quoc-737-1154444.htm

8 Likes