Lợi nhuận của ngành ngân hàng Mỹ giảm 45% trong quý 4/2023

Lợi nhuận của ngành ngân hàng Mỹ giảm 45% trong quý 4/ 2023, xuống 38 tỷ USD do các khoản phí đánh giá đặc biệt để bổ sung quỹ bảo hiểm tiền gửi liên bang sau cuộc khủng hoảng ngân hàng khu vực hồi đầu năm. Các ngân hàng lớn nhất nước Mỹ đã dành 16 tỷ USD để trả cho "chi phí đánh giá đặc biệt" do chính phủ đặt ra, nhằm bổ sung quỹ bảo hiểm tiền gửi đã cạn kiệt nặng nề sau vụ phá sản của các ngân hàng. Số lượng nhân viên toàn thời gian tại các chi nhánh ngân hàng Mỹ đã giảm hơn 45,000 trong năm 2023. Lợi nhuận giảm trong quý trước cho thấy việc lãi suất tăng nhanh - bắt đầu từ hai năm trước và dẫn đến sự phá sản của một số ngân hàng vào năm ngoái - tiếp tục đè nặng lên giới nhà băng.

Thông tin chi tiết: https://fili.vn/2024/02/loi-nhuan-cua-nganh-ngan-hang-my-giam-45-trong-quy-42023-772-1156279.htm

6 Likes