Lợi nhuận doanh nghiệp 'bốc hơi' hàng trăm tỷ sau kiểm toán

Tập đoàn Lộc Trời, Công ty CP City Auto, Công ty CP Đầu tư LGD, Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành, Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy… bị giảm lãi từ vài tỷ tới vài trăm tỷ đồng sau kiểm toán.

Hụt từ công ty liên kết

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (mã chứng khoán: LTG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023, với lãi ròng giảm từ 265 tỷ đồng trước kiểm toán xuống còn gần 17 tỷ đồng, nghĩa là “bốc hơi” tới 248 tỷ đồng - tương đương mức giảm 94%.

Theo giải trình của LTG, chênh lệch lợi nhuận xuất phát từ các yếu tố như doanh thu điều chỉnh giảm hơn 19 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng gần 16 tỷ đồng, do loại trừ phần chiết khấu thương mại và giá vốn từ các giao dịch bán hàng trong nội bộ tập đoàn chưa được phản ánh phù hợp trong báo cáo tự lập.

Lợi nhuận doanh nghiệp 'bốc hơi' hàng trăm tỷ sau kiểm toán- Ảnh 1.

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời giảm lãi ròng từ 265 tỷ đồng trước kiểm toán xuống còn gần 17 tỷ đồng.

Khoản lãi từ công ty liên kết giảm 315 tỷ đồng do việc loại trừ lãi từ giao dịch giá rẻ, do ảnh hưởng của việc xác định giá trị hợp lý tài sản thuần của công ty liên kết tại ngày mua chưa được phản ánh phù hợp trong báo cáo tự lập, và phần loại trừ lãi chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch trong nội bộ Tập đoàn.

Trước đó, ngày 16/2/2023, LTG hoàn thành mua cổ phần tại Công ty CP Lương Thực Lộc Nhân và nâng tỷ lệ sở hữu lên 49%. Tại báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, LTG cho biết khoản lãi gần 316 tỷ đồng được xác định tạm thời dựa trên giá trị sổ sách của tài sản thuần Lộc Nhân tại ngày mua. Tập đoàn sẽ thực hiện các điều chỉnh cần thiết khi hoàn thành đánh giá chính thức giá trị hợp lý của tài sản thuần mua về này.

So với thực hiện năm 2022, doanh thu thuần của LTG tăng 38% lên mức kỷ lục 16.088 tỷ đồng - cao nhất trong lịch sử hoạt động. Tuy nhiên, lãi ròng giảm 96% về 17 tỷ đồng và không thể hoàn thành kế hoạch lãi 400 tỷ đồng đề ra cho năm 2023.

Đáng chú ý, LTG đã thông qua miễn nhiệm chức Giám đốc Tài chính đối với ông Lê Thanh Hạo Nhiên từ ngày 7/2 nhưng lý do miễn nhiệm chưa được tiết lộ.

Tương tự, lãi sau thuế của Công ty CP City Auto (mã chứng khoán: CTF) còn 44 tỷ đồng, giảm khoảng 2 tỷ đồng, tương đương 4,6% so với từng ghi nhận trên báo cáo tài chính tự lập quý IV/2023.

Tổ chức kiểm toán City Auto cho rằng, năm 2023 phần thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của công ty tăng thêm 1,5 tỷ đồng, tương đương tăng thêm 19% so với con số lũy kế đã báo cáo trước đó.

Trích lập rủi ro

Công ty CP Đầu tư LGD (mã chứng khoán: LDG) công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2023 với việc lỗ ròng thêm 153 tỷ đồng và bị đơn vị kiểm toán nhấn mạnh các vấn đề liên quan đến Khu dân cư Tân Thịnh và cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Khánh Hưng.

Lợi nhuận doanh nghiệp 'bốc hơi' hàng trăm tỷ sau kiểm toán- Ảnh 2.

Công ty CP Đầu tư LGD lỗ ròng thêm 153 tỷ đồng sau kiểm toán.

Cụ thể, sau kiểm toán, LDG lỗ ròng thêm 153 tỷ đồng, dẫn đến mức lỗ ròng 2023 được đẩy lên hơn 527 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do giá vốn hàng bán và chi phí quản lý lần lượt tăng 41% và 222% so với báo cáo tự lập, lên 80 tỷ đồng và 248 tỷ đồng.

Trong phần giải trình, LDG cho biết đơn vị kiểm toán đã thực hiện điều chỉnh trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho so với báo cáo tài chính quý IV/2023 mà LDG công bố trước đó.

Còn Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (mã chứng khoán: TTF) bị chuyển từ lãi 11 tỷ đồng sang lỗ ròng tới 134 tỷ đồng sau kiểm toán. Với kết quả đạt được, TTF nâng tổng lỗ luỹ kế tới hơn 3.225 tỷ đồng.

Sự chênh lệch này chủ yếu đến từ khoản lỗ khác 70 tỷ đồng, trong khi báo cáo tự lập trước đó lãi 18 tỷ đồng. Nguyên nhân là TTF ghi nhận thêm chi phí phạt thuế hơn 40 tỷ đồng cùng với lỗ từ xóa sổ và thanh lý tài khoản hơn 39 tỷ đồng.

Theo thuyết minh, vào ngày 20/9/2023 và 19/1/2024, TTF gửi hai công văn cho Cục Thuế tỉnh Bình Dương để giải trình chênh lệch đối với một vài khoản mục mà nhóm công ty không đồng ý với kết quả thanh tra thuế giai đoạn 2012 - 2022, chủ yếu liên quan đến việc định giá lại tài sản và cấn trừ nợ vay, chi phí lãi vay với Ngân hàng Việt Á.

Lợi nhuận doanh nghiệp 'bốc hơi' hàng trăm tỷ sau kiểm toán- Ảnh 3.

Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành bị chuyển từ lãi 11 tỷ đồng sang lỗ ròng tới 134 tỷ đồng sau khi kiểm toán.

TTF yêu cầu Cục Thuế tỉnh Bình Dương xem xét sửa đổi các quyết định liên quan đến việc yêu cầu nhóm công ty nộp bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp và lãi chậm nộp số tiền lần lượt gần 19 tỷ đồng và gần 13 tỷ đồng. Vào ngày lập công bố BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023 với khoản lỗ ròng tới 134 tỷ đồng, trong khi báo cáo tự lập hợp nhất 2023, TTF vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Ngoài chênh lệch từ lợi nhuận khác, TTF ghi nhận các chi phí cũng đồng loạt tăng như giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp…

Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán: NBB) cũng bị giảm lợi nhuận tới 78% (tương đương gần 2 tỷ đồng) sau kiểm toán. Theo giải trình, nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch trên đến từ việc NBB phải trích lập các khoản phải thu khó đòi và trích thêm lãi chậm nộp thuế.

Theo Duy Quang

Tiền Phong

https://cafef.vn/loi-nhuan-doanh-nghiep-boc-hoi-hang-tram-ty-sau-kiem-toan-188240403153402705.chn