Lợi nhuận một số doanh nghiệp ngành điện giảm mạnh

Dịch Covid khiến tiêu thụ điện giảm, trong khi ấy giá than tăng ảnh hưởng xấu đến chi phí. Lợi nhuận nhiệt điện Quảng Ninh và nhiệt điện Hải Phòng đều giảm

Cổ phiếu điện hết thời rồi

Chia buồn với bác nào là cổ đông mấy công ty này

Chỉ chết những ông cổ đông nào đếm cua trong lỗ

1 Likes