Lợi nhuận PNJ tăng gần 32% trong tháng cao điểm

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận ( PNJ ) đã đạt 74% chỉ tiêu doanh thu và 79% kế hoạch lợi nhuận năm sau 10 tháng hoạt động. Tháng 10 là thời điểm bán lẻ cao điểm và có Ngày Phụ nữ Việt Nam, doanh thu thuần đạt 3.008 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 193 tỷ đồng, tăng lần lượt 1,6% và 31,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng, doanh thu thuần đạt 26.384 tỷ đồng, giảm 7,5% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng 3,1% lên 1.533 tỷ đồng. Doanh thu trang sức bán lẻ trong 10 tháng giảm 9,4% so với cùng kỳ, tuy nhiên, số lượng khách hàng mới tăng trưởng tốt và đóng góp từ khách hàng mới và khách hàng cũ quay lại đều ở mức khả quan trong kỳ vọng của công ty. Biên lợi nhuận gộp trung bình 10 tháng đạt 18,5%, cao hơn mức 17,4% cùng kỳ năm 2022. Tổng chi phí hoạt động 10 tháng giảm 1,1% so với cùng kỳ.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/loi-nhuan-pnj-tang-gan-32-trong-thang-cao-diem-2023112017172825.htm