Lợi nhuận quý 2 tăng 200 lần, 6 tháng tăng 40 lần, quán quân tăng trưởng năm 2022 nay là đây

CTCP Siêu Thanh- mã cp ST8
ST8 vừa báo cáo KQKD quý 2 cũng như 6 tháng đầu năm 2022, nhờ hoạt động chuyển nhượng BĐS nên lợi nhuận quý 2/ 2022 đạt hơn 200 tỉ tăng 200 lần, 6 tháng đầu năm 2022 lợi nhuận tăng 40 lần, khoản phải thu ngắn hạn cuối quý 2 là 268 tỉ , ước quý 3 lợi nhuận ST8 có thể lên đến 300 tỉ. cả năm lợi nhuận vượt 500 tỉ xấp xỉ vốn hóa hiện tại.
Dự kiến cổ tức 2022 khoảng 180% bằng tiền tương đương 18 000/ cp, ST8 đã có nghị quyết tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 tỉ lệ 85%.
Cơ cấu côr đông doanh nghiệp, nhóm lãnh đạo vào người nội bộ ST8 nắm giữ khoảng 90% cổ phần, điều đó dễ hiểu tại sao ST8 luôn chia cổ tức tỉ lệ cao nhất trong suốt thời gian dài.

ST8 - một doanh nghiệp đáng quan tâm- cho nhà đầu tư thực tế, trong giai đoạn lạm phát và suy thoái.

sàn 2 phiên rồi đu đỉnh chưa gái

1 Likes

st8 game tang von sieu hot

muc muc