Lợi nhuận tăng trưởng 8 năm liên tiếp

Họ dầu khí có con PVM là ngon nhất: Lợi nhuận tăng trưởng 8 năm liên tiếp. Từ sau khi nhà nước thoái vốn, công ty đã đẩy mạnh việc cải thiện quản trị, tinh gọn bộ máy, giảm chi phí quản lý doanh nghiệp. Ngoài ra PVM nổi tiếng nắm giữ nhiều đất vàng, ví dụ như lô đất 1827 m2 ở số 8 Tràng Thi (Quận Hoàn Kiếm), lô đất 23600 m2 ở đường Đào Cam Mộc (Đông Anh)…
Lợi nhuận tăng trưởng 8 năm liên tiếp, PVM chốt danh sách để họp ĐHCĐ