Lợi nhuận tháng 10 năm 2023 của PNJ đạt 193 tỷ đồng

Công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận ( PNJ ) đã công bố kết quả kinh doanh tháng 10 năm 2023 với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 3.008 tỷ đồng và 193 tỷ đồng. Trong tháng 10 năm 2023, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.008 tỷ đồng ( tăng 1,6% so với cùng kỳ ) và lợi nhuận sau thuế đạt 193 tỷ đồng ( tăng 31,6% so với cùng kỳ ). Lũy kế 10 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần đạt 26.384 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.533 tỷ đồng ( tăng 3,1% so với lợi nhuận cùng kỳ ). PNJ đã hoàn thành 79,1% kế hoạch lợi nhuận năm 2023. Tình hình hoạt động kinh doanh của từng kênh, đại diện PNJ cho biết doanh thu vàng 24K trong 10 tháng đầu năm 2023 tăng 7,9% so với cùng kỳ.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/loi-nhuan-thang-10-nam-2023-cua-pnj-dat-193-ty-dong-188231121194755256.chn