Lợi thế của Việt Nam trong ngành bán dẫn tỷ USD

Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia ( NIC ) - ông Vũ Quốc Huy cho biết rằng ngành công nghiệp bán dẫn đang đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm mức đầu tư cao, áp lực cạnh tranh cao từ các nước như Trung Quốc, Mỹ, châu Âu và yêu cầu về đội ngũ nhân sự chất lượng cao. Tuy nhiên, Việt Nam có đầy đủ điều kiện và yếu tố cần thiết để phát triển ngành công nghiệp này, bao gồm hệ thống chính trị ổn định, vị trí địa lý thuận lợi, cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn, nguồn nhân lực kỹ thuật - công nghệ dồi dào, cơ sở hạ tầng số ngày càng phát triển, cơ sở hạ tầng số ngày càng phát triển.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/loi-the-cua-viet-nam-trong-nganh-ban-dan-ty-usd-188240212102359113.chn

6 Likes