Long An: Doanh nghiệp cố gắng hoàn thành kế hoạch kinh doanh

Các doanh nghiệp ( DN ) đã nỗ lực, cố gắng vượt khó để hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong năm 2023, góp phần ổn định tình hình hoạt động của công ty và giữ chân người lao động. Công ty TNHH Bright Sunshine Việt Nam đã nỗ lực, chủ động, linh hoạt trong kế hoạch kinh doanh để bảo đảm duy trì sản xuất, ổn định việc làm cho người lao động và đóng góp thiết thực vào sự phát triển của địa phương. Các DN đã đóng góp thiết thực vào sự phát triển của địa phương và đã có kế hoạch mới trong năm 2024 để sớm ổn định sản xuất. Công ty TNHH Bright Sunshine Việt Nam chủ động tìm đối tác, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng mẫu mã với giá cạnh tranh, phù hợp để tiếp cận được khách hàng.
Kết quả kinh doanh của Cty trong năm 2023 dự báo sẽ giảm nhưng không đáng kể và Cty cũng đã có kế hoạch mới trong năm 2024 để sớm ổn định sản xuất.

Thông tin chi tiết: https://baolongan.vn/doanh-nghiep-co-gang-hoan-thanh-ke-hoach-kinh-doanh-a166630.html