Long mạch!

Xuốt ngày cái bài đất ăn to, cân tiền…đ ỉu thèng bảy nó nhét vào đầu huynh cái gì, mà nó thấm lâu thế kkkk thănf đó đáng chu di 3 họ :))))

chú không hỗn.sư phụ anh số 1 đó.anh phải lậy.kkk. :laughing:

thằng nhà bè.giáp q1.91ha.cua đẹp dòi.giá 200tr.500tr dòi.x2 dòi đứng.thằng q9.đất x2 so tốc độ tăng nhà bè.bởi kì vọng. :laughing:

Xui xui chia tách vài năm tiền điên lên dc giá thài nói kb mấy đứa xưng đệ thài giờ chửi thài có tự vả vô mặt mình k nhỉ

đệ đúng.nó phục anh.tầm dòm.đệ đểu nó chửi.vui tai.kkk. :laughing:

Tưởng đầu tư là môn trí tuệ mà nhiều ng thành chí phèo :)) thắng là mình giỏi thua đổ thừa thài :))

1 Likes

dất đúng.hay.lâu mới thấy câu hay thế.cmn.toàn ngu mới bọn đổ vạ.kkk. :laughing:

1 Likes

Xl su fu huynh

V.7c hàng đ.ai g.ia đa.ts huwe, đanng cấp dòi đứng trên đầu cưng thủ, Khu e bán, cccaan tiên ddeedms mỏi tay, mu.a du ,thuền ko xủy, bao gái đủ không he,te tiền. Mua v,c7 mặc định giàu ô cctat tủ 10 năm. đem cân tiền 3 t.ỷdo :laughing:

cổ ngon tự phi.thêm mấy đại gia.thiên binh múc.ít trôi nổi.1 cơn gió.sóng thần đó. :laughing:

chặn nầy?bọn cti chứng hốc căng diều.đần mới bán.kkk. :laughing:

hình ảnh
Thôi bú diệu tiếp đi nào

ok.anh đi rượu tí.kkk. :laughing:

Đi tắc xi nghen :)) đã uống xe thì cấm lái rựou

v.7C nay đa.x bú điệu. dòi nâng chen.s say là đa.x ce cả b.ậy :laughing:

ok.tít. :laughing:

thông báo.2 triệu anh cút lót bank đợi qcg sập tới 10k nhằm tớp.kkk. :laughing:
thế lái nó đập 9k.cho múc hạt dẻ dòi.bọn nó dất tốt bụng.kkk. :laughing:

dờ thằng nào lòi đủ 140tr cổ.giá 1 đô.hơn 50%.cti chứng nó tớp phát xong.chi phối 2 miếng đất 4 tỉ đô.mất tí 140tr đô.lãi to đùng.kkk. :laughing:

bán sang tay.vứt đi.lấy 500tr đô.lãi 350tr đô.đi đu bai chơi 1 năm.tiêu bớt.kkk. :laughing:

lí luận nầy.cho bọn Gà biết.giá nào cti chứng nó tớp tất đó.kkk. :laughing: