Long mạch!

anh đang bảo chiện thâu tóm đó.giá thấp ts to.tiềm lực bé.mất cti trong mấy tháng đó.không tin hả?kkk. :laughing:

2 Likes

ngỉ.hạt dẻ.anh sủa tiếp. :laughing:

Giờ lái đập quả giá 10. Hốt tất liệt. Đóng bảng vi vu kk

1 Likes

Phi.ên mai cai mở b.át phảu chẵn Vc7, trá.i ku cuo.ng thây. a7 lẻ vo.i QCG. Mở ba.st cái cân tiền đế.m
Phông dê chọn đê. Múc dòi g.iauf :laughing:
@BacKieuPhong

dờ cổ đất chân sóng to.mấy chú hốt hạt dẻ.
dòi mua cái cân.cuối sang năm.mới 2026.cân tiền đó.
anh bấm thiên văn dòi.mấy thằng ăn lai.giầu anh cùi. :laughing:

đánh chứng dủi do to.ăn phải x đông.lắt nhắt 20 năm.vứt đi.không tí thành quả.dòm mấy thằng níc cũ 319.không thấy đẳng cấp.toàn dẻ dách.dc mấy ông ok.không thấy hiện.kkk. :laughing:

liên thiên giống an ngáo.làm thánh bên đó dòi.kkk. :laughing:

ở píc múc bảo dòi.ít tí 2k d.vượt đỉnh hầu tất.ít 60% hất ngược.đại sóng nằm time đó.còn time phi gió.nhí nhố. :laughing: :+1:

1 Likes

Đậu ph.ien cai mở b.át phảu chẵn Vc7, trá.i ku cuo.ng thây. a7 lẻ vo.i QCG. Mở ba.st cái cân tiền đế.m. Tậm thời v7c đang dân đầu đoan đua xanh tím trên sàn, v7c sỉu cổ múi dòi rầu :laughing:
Phông dê chọn đê. Múc dòi g.iauf :laughing:

bọn mĩ sập?mấy tháng thêm.dờ sập đ.éo dì.kkk. :laughing:

đúng nguyên lí.hôm nay đáy điểm dòi.chứng vịt khôn lỏi.toàn sập trước.cmn.láo.kkk. :laughing:

tức là.
thằng s&p500 chết thêm 50d.hơn 1%.hốt t+.mới bằng thằng vni hôm nay. :laughing:

bẩn thỉu thế.ch.ó nó chơi chứng.kkk. :laughing:

đúng nguyên lí?đáy tới vni.115x.6x.phải vọt hơn 1300d.1th.2th.đã. :laughing:

1 Likes

tin đồn.mai tham chiếu.cầm máu.kkk.:laughing:

Thôi đi bú diệu , nhớ lái rượu ko dc uống xe

1 Likes

ok.ngỉ.tập trung ăn chơi.kkk. :laughing:


Cướp

Ok. Ngie tâp trung ăn uống chiei bơi cho kheo :laughing:
V7,C tâm thắng :laughing:

đỉnh cao sự khôn ngoan là im lặng.đỉnh cao của 1 nước khôn lỏi là làm nô lệ bọn tây.kkk. :laughing: