Long mạch!

Từ vụ SCB.

Chả tin vào cái gì ở xứ này bác nhỉ?

1 Likes

thực chất scb vay tiền múc đất.bắt dả nợ.xong dòi.có dì to? :laughing:

Đến giám đốc ngân hàng, nó còn b.ố l.áo
Gửi mấy chục tỏi, …mất hút

1 Likes

tham chết.99% dân tài 9 tham.con bé gần thua chứng 100 tỉ.lúc 605d đ.éo thấy ôm 100 tỉ múc.cả lũ dửng mỡ.phi tất tay.kkk. :laughing:

học đông chữ.chết.học thả bò.chăn cừu.dh đất giống anh.cân tiền.kkk. :laughing:

1 triệu tỷ lại vào đất nữa là … lại sóng … thần bác nhỉ :smile:.

Cân cm nó tiề. n :grimacing:

chú không tin bài dủi do to anh hú hả?kkk. :laughing:
không tin.gtk đi.giầu to đó.

Vào hết DIG rồi.
Lái DIG quyết định cuộc đời em rồi :woozy_face:

3 năm chưa nhìn thấy bờ.

dig ok.vde nó dập lâu đó.kkk. :laughing:

Lái khỏe. Chuyên nghiệp. Gặp phải thằng F0 liều, lì. :grimacing:

Đọc bài của bác trước thì em ko chết

Em lại đọc theo A7, húc xúc mọi giá :disappointed:

Múc, húc, xúc- cụm từ quen thuộc của DIG 2021

may gặp anh tuấn.chết muốn lên thiên đàng.dòi lãi.
ớ ẩn đông thằng.không sửa sai nổi đó.
long mạch.sợ đé.o dì?kkk. :laughing:

Cướp

1 Likes

@DT1989 năm 2021 chuẩn ko mài, thằng 2 mẹt

Phong dê, m.uc NVL chua, no đâng vũng đay. Mua vùng này.fo lì dòi giàu.0m lỳ đé.0 ban nghen chửa. NVL nhà noa cân tuen 15 tỷ.đô đếm 10 năm ko nổi tiên nha.nó :laughing:
@BacKieuPhong
10.năm seo đat nha no lai nân lên x2.x3 thành 30.tỷ.đô, mặc đinh dòi giàu :laughing:

1 Likes

Nhanh chân chọn chỗ ngồi chửi bới k đi xa đc

thằng nô?chú gáy mới thằng đít vịt đi.anh cấm đàn em dây. :laughing:

bảo mấy lần dòi.dờ không bảo.khôn dại tại tay.kkk. :laughing:


IMG_1771

Phải ngâm cứu ngày đêm mới lên Level đc