LPB cổ phiếu tiềm năng

Với việc bầu thụy vào hội đồng quản trị,sẽ mang lại nguồn gió mới cho LPB

LPB cổ lên chậm mà chắc.càng sợ nó cang lên

Ai chưa kên tàu giá này quá đẹp để tham gia.các cụ lên tàu nhanh tuần sau có giá 27 lại tiếc

Năm nay lpb sẽ có rất nhiều game

Cấp margin.cổ tức 12%.bán vốn cho nươc ngoài.phát ganh tăng vốn cho cđ.mục tiêu dài hạn 35.giá này quá đẹp để vào hàng. Còn chờ gì nữa các chưng sĩ:grin::grin::grin::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes:

Mau lên tàu nhanh​:hugs::hugs::hugs::hugs::hugs::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

Chuẩn bị ăn lôi mồm​:grinning_face_with_smiling_eyes::sweat_smile::yum::laughing::star_struck:

Nào nao mời các cụ tham gia binh luận

Trên này hình như ko có mấy ai ôm LPB. Kỳ vọng hàng tăng trưởng, nếu vậy thì 53 cũng có chứ ko phải 35. Hehe

Hàng mạnh nắm giữ cuối năm biết đâu 53 thật​:star_struck::star_struck::star_struck::star_struck::star_struck:

:grinning_face_with_smiling_eyes:

Ko có người ôm cang dễ lên

1 Likes

Ai có hàng hãy tử thủ ×2tk​:hugs::hugs::hugs::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::grin::grin::grin::grinning::grinning::grinning:

Sai lầm lớn là ko đầu tư ngay bây giờ .các mốc mnc tiêu 27 - 35 -53 -65 - 79 cho năm 2021 đầu năm 2022.:hugs::hugs::hugs::laughing::laughing::laughing::wink::blush:

1 Likes

Là lá la còn chần chừ gì nữa các chứng sĩ

:cowboy_hat_face::cowboy_hat_face::cowboy_hat_face::cowboy_hat_face:

Khi người khác sợ thi đó là cơ hội​:yum::yum::yum::blush::blush::blush::wink::wink::wink:

Nhìn bầu thụy to khỏe như một con trâu mộng. Biết đâu a ấy kéo ngang THD

Mục tiêu 1:27chuân bị

Cứ con nào tiềm năng thì lái gom hết rồi í

Cứ dòng B mà xúc tới đi mọi người