Lpb hay ckg?

ACE cho chút ý kiến tham khảo 2 em này lpb thì mình đúng họ nhà rùa bò tới bò lùi k dc bao nhiêu nhưng gần đây thấy khối ngoại mua ròng mấy phiên vol cũng tăng liệu có game gì chăng ? Còn ckg thì chua biết gi nhiều ace tham khảo và bàn luận :grinning: