LPB kim cương dần phát lộ

LPB sẽ lên 4x sáng ngang bank cùng trang lứa

1 Likes

Không phải cứ tin tốt là giá sẽ bay đâu bác, còn phải đợi dài, có khi cuối năm 2022 cũng nên, ai đợi được thì mới có quà, chứ giờ nó rung lắc kinh lắm.

Bank vào sóng rồi. Ae sớm có quà thôi. Kiên nhẫn.

Bank kéo lên 1500 thôi