LPB liệu game đã bắt đầu

1.Về phương diện PTKT phiên thứ 6 đã break đỉnh lịch sử rồi.Những cổ phiếu lập đỉnh thường có xu hướng lập đỉnh mới :slight_smile:
2. Về phương diện nội tại DN:
-bầu Thụy đã tham gia gom để trở thành cổ đông lớn. Xu hướng hiện tại các ông bầu BĐS đang đi thôn tính bank nhỏ như tại KLB NVB…

  • Bán 5% vốn cho NĐT NN với giá dự kiến 19
    Vậy mục tiêu LPB hướng đến khu vực 19 là hoàn toàn khả thi :smiley:
5 Likes

1 lệnh ATC 814k tham chiếu, liệu có phải bank này sắp sập không :rofl: :rofl: :rofl:

Lái nó đè con này lộ rõ thế kia, hơn tuần đi ngang. Nhảy tàu 3 ngày nữa vào lại

Tự tin LPB lên 2x trong năm nay

Hai phiên cuối tuần sẽ có xu hướng lập đỉnh mới như bác nói. Cái gì gom lộ liễu quá thì nó cũng sẽ chạy lên sớm :laughing::laughing::laughing:

1 Likes

TỪ từ khoai sẽ nhừ hết :smiley:

4 Likes

Mới lên tau 50k 16.4 theo các bác

2 Likes

Mình có vác mấy bao đường, khoai nhừ là bỏ vào nấu chè khoai :laughing::laughing::laughing:

Break đỉnh rồi, phiên mai sẽ qđ xu thế tiếp :innocent:

3 Likes

Ngon lành

Sắp đến vùng 19 như Ad dự rồi nhé :smiley:

3 Likes

Dòng Bank nay lại khởi nghĩa tiếp nha

1 Likes

Đã xuống tàu theo mục tiêu đề ra. Theo em siêu mẫu Lý Păng Băng từ lúc e nó còn 11 tuổi. Đúng 18 là gả. Chúc các bác ở lại cùng tàu vui vẻ nhé :beer::beer::beer:

1 Likes

Khỏe hơn cả nhận định :slight_smile:

2 Likes

Nay nước ngoài bán mạnh nhỉ

LPB quá đáng sợ nhể :smiley:

2 Likes

2m *2

Cuối năm cán mốc 2x là ăn tết được rồi

3x BỐ nó rồi cụ, mất hàng rồi :smiley:

1 Likes

sau LPB ace để ý BAB nhé, chắc game giờ mới bắt đầu đấy :dancer:

1 Likes