LPB nên mua không?

Khuyến Nghị cổ phiếu LPB

  • LPB là mô hình ngân hàng bưu điện độc quyền tại Việt Nam và sở hữu mạng lưới lớn thứ hai trong hệ thống các ngân hàng, nếu tính cả các phòng giao dịch bưu điện (PTO)
  • Việc chuyển đổi các PTO thành BTO sẽ có tác động tích cực đến LPB về lâu dài.
  • Bancassurance là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng NFI trong tương lai.
  • LPB đã được cổ đông thông qua về việc nới room lên 9,99%, điều này sẽ tạo điều kiện cho ý định bán 5,54% cổ phần của ngân hàng (tương đương 59,58 triệu cổ phiếu) cho NĐT nước ngoài thông qua phát hành riêng lẻ vào năm 2021.
  • LPB có định giá hấp dẫn với mức định giá hiện tại. Định giá của LPB hấp dẫn ở mức P/B năm 2021 là 0,8 lần so với mức trung bình của ngành là 1,3 lần.

Khuyến nghị thì mình phải mua trước chứ cụ.

phù hợp đầu tư 3-6 tháng. Lướt sóng k khuyến nghị

LPB nay thấy KLG tăng kinh quá