LPB Tích Lũy Để Bay Cao

Sóng Bank rồi các mã Bank sẽ lần lượt dắt nhau về vùng đỉnh cũ và vượt đỉnh sau 6 tháng điều chỉnh tích lũy.
LPB vùng giá 24-25 hấp dẫn để mở vị thế mua mới


2 Likes

Sóng bank + bđs đánh xen kẽ năm nay

1 Likes

https://vietstock.vn/2022/02/ngan-hang-dong-loat-tang-lai-suat-tien-gui-sau-tet-nguyen-dan-757-932058.htm

1 Likes

LPB quá khỏe

1 Likes