LSS: Kinh doanh khởi sắc trong quý đầu năm tài chính 2023-2024

Công ty CP Mía đường Lam Sơn ( Lasuco ) đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 124% so với cùng kỳ năm trước trong quý I năm 2023. Mặc dù doanh thu tăng, nhưng Lasuco đã ghi nhận các chi phí quản lý doanh nghiệp và bán hàng giảm tương ứng 2,8% và 12,3%. Tuy nhiên, các khoản mục đối ứng với sự sụt giảm hàng tồn kho đều ghi nhận tăng. Tổng tài sản của công ty giảm gần 200 tỷ đồng tính tới ngày 30/ 9, ảnh hưởng từ sụt giảm tài sản ngắn hạn. Mía đường Lam Sơn cũng ghi nhận nợ phải trả 683 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn 625 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết: https://www.nguoiduatin.vn/lasuco-kinh-doanh-khoi-sac-trong-quy-dau-nam-tai-chinh-2023-2024-a636530.html